kaii|16| philippines

Japanese & Filipino Blood, Just your ordinary teenage girl. Into Cosplaying,Dancing, Rapping,Photography & Music RANDOM STUFFS here Feel free to follow & I'll definitely follow back Lots of LOVE ♪

I LOVE CUPCAKES:"">FUGLY FACE.
Facebook.

LOTS OF CUPCAKES,PLEASE?

RIP Cory Monteith

(Source: buhaybabae, via nakakaaya)

Notes
70
Posted
1 year ago

di ko na maalala kung sino nagpagawa nito. basta nakasave lang dito sa draft ko e. :) 

Posted
1 year ago

yung ang tagal na nito sa Draft ko? haha. 4 months din ako hindi nagbukas ng tumblr :)

Hi kay ate RoseisBulaklak. nakakamiss yung ganda mo :D hihi♥

Hello Boots! ayan na,pinost ko na! kulit mo e. :P

Notes
5
Posted
1 year ago
hello ate kong maganda! i miss you and love you :* sorry kung isang L lng siya,ngayon ko lang napansin na doble L pala. hahaha. 

hello ate kong maganda! i miss you and love you :* sorry kung isang L lng siya,ngayon ko lang napansin na doble L pala. hahaha. 

Notes
9
Posted
1 year ago

hi Kimganda & Mike :)

Notes
17
Posted
1 year ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter